Biuletyn Informacji Publicznej
MOPS Międzyrzec Podlaski 

.

Opiekun tymczasowy/Тимчасовий опікун

Ustanowienie OPIEKUNA TYMCZASOWEGO dla dziecka z terytorium Ukrainy

Wniosek osoby lub instytucji o ustanowienie OPIEKUNA TYMCZASOWEGO dla dziecka, które przybyło na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi bez opieki swoich rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z prawem polskim należy składać w Sądzie Rejonowym Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Wniosek do sądu może złożyć m.in.:

  • osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem lub
  • osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po jego wjeździe do Polski i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku lub
  • przedstawiciele organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom lub
  • inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

WNIOSEK MUSI BYĆ ZŁOŻONY W JĘZYKU POLSKIM

Dla osób przebywających na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski właściwy jest
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 21-300 Radzyń Podlaski, ul.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5

Додаток до заяви особи або установи на призначення ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА дитини яка прибула на територію Польщі з території України внаслідок бойових дій без опіки батьків чи законних опікунів, відповідно до польського законодавства.

потібно склаgamu у Paйoннomy cygі біggія y cпрaбaz cіщї ma нелoбнoяіmніx     

Заява до суду може подати, зокрема,

  • особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною або
  • особа, яка взяла під опіку неповнолітнього після його в’їзду до Польщі та здійснює його в день подання заяви або
  • представники організацій, що надають допомогу іноземцям або
  • інші особи або організації в рамках своїх завдань.

ЗАЯВКА МАЄ БУТИ ЗАПОВНЕНА ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

załączniki:

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego w wersji dwujęzycznej
Заява прo признaчeння muитacoвoгo oпікyнa y gвoиoбній вepcії    


Załączniki

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 kwiecień 2022 09:56 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2022 10:08 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2022 10:14 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2022 10:15 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2022 10:20 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 14 kwiecień 2022 10:22 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2022 10:28 Robert Mitera
Oficjalna strona MOPS Międzyrzec Podlaski: www.mops.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking