Biuletyn Informacji Publicznej
MOPS Międzyrzec Podlaski 

.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa


Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe oraz podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.
Świadczenie to przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia. Jednak nie dłużej, niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. do dnia złożenia wniosku).
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę za jeden dzień z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:
1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
2. PESEL lub NIP składającego wniosek
3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie oraz liczby osób obywateli Ukrainy, którym zapewniono te formę pomocy
4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne określa rozporządzenie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wzór do pobrania w poniżej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W Międzyrzecu Podlaskim przyjmowanie wniosków odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. J. Piłsudskiego 6, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 – 15:30 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz od 8:00 – 16:00 we wtorek.


Załączniki

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór wniosku o świadczenie pieniężne pdf 193.69 KB Robert Mitera
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 kwiecień 2022 10:28 Robert Mitera
Oficjalna strona MOPS Międzyrzec Podlaski: www.mops.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking