Biuletyn Informacji Publicznej 
MOPS w Międzyrzecu Podlaskim

.

Ogłoszenie

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, zgodnie z art 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że w czwartym kwartale bieżącego roku planuje przeprowadzić Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Pzp, zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy  którego przedmiotem będzie świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla dzieci i dorosłych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w 2024 roku o szacunkowej wartości 760 000,00 zł

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                               w Międzyrzecu Podlaskim

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 marzec 2024 10:10 Robert Mitera
Oficjalna strona MOPS Międzyrzec Podlaski: www.mops.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking